Check uw risicoklasse

De Risicoklassenindeling voor Digitale Veiligheid is een risicoclassificatiemodel voor het midden- en kleinbedrijf. Aan de hand van 11 vragen wordt een inschatting gemaakt hoe groot het risico is op een cyberincident. Deze inschatting bepaalt in welke risicoklasse (1 t/m 4) uw onderneming valt en welke maatregelen er genomen moeten worden om uw digitale veiligheid op orde te hebben.

Benieuwd in welke risicoklasse uw onderneming ingedeeld wordt? Doorloop in enkele minuten deze tool en ontvang meteen een handige inventarisatie van beveiligingsmaatregelen.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.